ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιούνιος 30, 2017
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2017
2ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2016
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2016
4ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2016
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2016
2ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2015
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2015
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2015
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2015
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2015
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2015
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2015
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2015
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2014
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2014
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2014
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2014
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2014
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2014
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2014
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2014
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2013
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2013
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2013
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2013
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2013
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2013
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2013
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2013
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2012
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2012
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2012
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2012
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2012
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2012
2ο Τρίμηνο
Μάιος 29, 2012
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2012
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2012
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2011
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2011
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2011
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2011
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2011
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2011
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2011
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2011
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2010
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2010
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2010
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2010
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2010
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2010
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2010
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2010
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2009
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2009
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2009
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2009
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2009
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2009
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2009
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2009
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2008
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2008
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2008
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2008
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2008
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2008
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2008
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2008
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2007
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2007
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2007
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2007
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2007
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2007
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2007
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2007
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2006
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2006
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2006
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2006
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2006
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2006
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2006
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2006
1ο Τρίμηνο
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ