ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

Οι πίνακες που συνοδεύουν τα ειδικά τεµάχια αναφέρουν τον κωδικό του ειδικού τεµαχίου, τις επιµέρους διαστάσεις, το ανάπτυγµα, το µήκος, το πάχος καθώς και το χρωµατισµό.

Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής µη τυποποιηµένων ειδικών τεµαχίων κατά παραγγελία.

Στα σκαριφίµατα δεν αναφέρεται η αναδίπλωση του ειδικού τεµαχίου η οποία είναι πάντα σταθερή και ίση µε 15mm.

A. ∆ηλώνει την πλευρά µε το τελικό φινίρισµα και το χρωµατισµό (εµφανής πλευρά)
B. ∆ηλώνει την άβαφη πλευρά.

Τα τυποποιηµένα έγχρωµα ειδικά τεµάχια παράγονται µε ελάσµατα µε τελική βαφή Polyester (SP 25µm) στους χρωµατισµούς της κλίµακας RAL που αναγράφονται στους πίνακες.

Κατά παραγγελία μπορούν επίσης να παραχθούν ειδικά τεμάχια και σε άλλες ποιότητες ελασμάτων και σε διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα με την διαθεσιμότητα των υλικών.

Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ