​Μεταβολή συμμετοχής

2007-10-09

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3340/2005, ανακοινώνει ότι ο κ. Παναγιώτης Σίμος πρόεδρος του Δ.Σ. ,σύμφωνα με την από 7/9/2007 γνωστοποίηση του, προέβη στη αγορά 12.560 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 123.589,45 ευρώ. Επίσης η κ. Ειρήνη Σιμου, μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με την από 6/9/2007 γνωστοποίηση της, προέβη στην αγορά 10.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 101.636,93 ευρώ.

Agios Ioannis Street, Ag. Ioannis, 193 00, Aspropyrgos , Athens, Greece Τ: +30 210 55 15 000 F: +30 210 55 15 015

CERTIFICATIONS

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου