Πώληση ακινήτου εκτός εκμετάλλευσης

2009-08-07

Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης στην ALDI HELLAS Supermarket του 78% ακινήτου της εταιρείας επί της Λεωφόρου Θηβών 190 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη στον Πειραιά. Από την συνολική έκταση του ακινήτου 5.572 τ.μ, επωλήθησαν 4.380 τ.μ ενώ παρέμειναν στην ιδιοκτησία της εταιρείας 1.192 τ.μ. Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 6,4 εκατ. ευρώ ενώ το καθαρό αποτέλεσμα από την εν λόγω πώληση ανέρχεται σε 2,4 εκ. ευρώ και θα ενισχύσει αντίστοιχα τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της στρατηγικής της εταιρείας για απεμπλοκή από μη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία

Agios Ioannis Street, Ag. Ioannis, 193 00, Aspropyrgos , Athens, Greece Τ: +30 210 55 15 000 F: +30 210 55 15 015

CERTIFICATIONS

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου