ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

Για την επικάλυψη (οροφή - πλαγιοκάλυψη) μιας μεταλλικής κατασκευής χρησιμοποιούνται χαλύβδινα φύλλα επικάλυψης με συνηθέστερες τις τραπεζοειδείς και τις αυλακωτές μορφές.

Η επιλογή του κατάλληλου προφίλ βασίζεται στο συνδυασμό δύο κυρίως παραγόντων:

  1. των μηχανικών χαρακτηριστικών του χαλυβδόφυλλου, τα οποια καθορίζουν την αντοχή του στις διάφορες φορτίσεις και
  2. της γεωμετρικής μορφής του, η οποια προσδίδει τα επιθυμητά αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστηκά (πχ. απορροή όμβριων υδάτων).

Ο τρόπος παραγωγής των χαλύβδινων φύλλων επικάλυψης είναι αυτοματοποιημένος, διασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητα. Εξάγονται είτε από φύλλα γαλβανισμένου χάλυβα υψηλής ποιότητας, είτε από χρωματιστά φύλλα χάλυβα, έτσι ώστε να τους παρέχεται σε κάθε περίπτωση η μέγιστη αντοχή και η απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Οι γραμμές παραγωγής είναι υπερσύχρονες και ικανοποιούν ακόμα και τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας. Χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα φύλλα χαλυβα, εξαιρετικά υψηλής ποιότητας σε διάφορα πάχη (από 0,30 ως 1,25mm), καθώς και έγχρωμα.

Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ