ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

Η διασφάλιση συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών στους χώρους εργασίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα. Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας γνωρίζουν πως εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι έτσι ώστε τόσο οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα όσο και οι διαδικασίες να εγγυώνται ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους.
Τα μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρία για τη δημιουργία ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:

  • Τεχνικό Ασφαλείας και Γιατρό Εργασίας που λειτουργούν προληπτικά αλλά είναι έτοιμοι, επιπλέον, να επέμβουν σε περίπτωση ανάγκης στις εγκαταστάσεις.
  • Εργαζόμενοι από όλους τους τομείς  εκπαιδεύονται τακτικά ώστε να μπορούν να παρέχουν πρώτες βοήθειες.
  • Σε όλες τις εγκαταστάσεις έχει εγκατασταθεί πλήρες και σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας ενώ υπάρχει πλήρης εξοπλισμός με κατάλληλα μέσα προστασίας.
  • Όλοι οι χώροι εργασίας έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και τους ανάλογους κανονισμούς.
  • Υπάρχει διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
  • Σε τακτικά χρονικά διαστήματα γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι και συστηματικές επιθεωρήσεις για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας.

Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο είναι θεμελιώδης για την Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα. Για αυτό η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων και η προσφορά εργασιακών χώρων που σέβονται την υγεία, την ακεραιότητα και την προσωπικότητα των εργαζομένων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη αξία για όλους μας.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ