ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

"ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Μάρτιος 16, 2012

Μεγάλη η συμμετοχή και αυτή τη χρονιά στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώθηκε από την εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ και το Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο». Με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας προς τους εργαζομένους της εταιρίας, η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο τη διατήρηση της Τράπεζας Αίματος που είναι διαθέσιμη σε όλους τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Την προσπάθειά μας αυτή στήριξαν και οι εργαζόμενοι από την CORUS – ΚΑΠΛΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ