ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

Διαστάσεις σε ρολά και ταινίες:

Πάχη

Επίπεδα: 1 < S < 12 mm

Ταινίες: S < 6 mm

Μπακλαβωτά - μόνο ρολά: 2,5 < S < 8 mm

Κριθαρωτά - μόνο coil: 2 < S < 7 mm

Πλάτη

 Ταινίες: 20 mm < W < 2 m

Ρολά: W = 1,00, 1,25, 1,50, 1,80, 2,00 m

Διαστάσεις σε φύλλα και λαμαρίνες:

Πάχη

1,5 < S < 50 mm (πίνακας)

Πλάτη

S < 6 mm, 400 mm < W < 2 m

S > 6 mm, 1 m < W < 3 m (πίνακας)

Μήκη

S < 8 mm, 0,6 < L < 12 mm

S > 8 mm, 2,0 < L < 12 m

Βάρος λαμαρινών και ταινιών / μέτρο:

kg/m = (Smm x Wmm x 7,85 kg) / 1000

Ποιότητες

Εμπορικές, κατασκευών, ναυπηγικές, διαμορφώσεων

Μηχανικές ιδιότητες, ανοχές διαστάσεων με τα πρότυπα DIN, BS, ASTM, AFNOR, EN

Βάρος ανά μέτρο (Kg/m)
Πλάτος s(mm)

Πλάτος W(mm)
1000
1250
1500
1800


1.5
11.8
14.7
17.7
2
15.7
19.6
23.6
2.5
19.6
24.5
29.4
3
23.6
29.4
35.3
42.4
4
31.4
39.3
47.1
56.5
5
39.3
49.1
58.9
70.7
6
47.1
58.9
70.7
84.8
7
55.0
68.7
82.4
98.9
8
62.8
78.5
94.2
113.0
9
70.7
88.3
106.0
127.2
10
78.5
98.1
117.8
141.3
11
86.4
107.9
129.5
155.4
12
94.2
117.8
141.3
169.6
14
109.9
137.4
164.9
197.8
15
117.8
147.2
176.6
212.0
16
125.6
157.0
188.4
226.1
18
141.3
176.6
212.0
254.3
20
157.0
196.3
235.5
282.6
22
172.7
215.9
259.1
310.9
25
196.3
245.3
294.4
353.3
28
219.8
274.8
329.7
395.6
30
235.5
294.4
353.3
423.9
32
251.2
314.0
376.8
452.2
35
274.8
343.4
412.1
494.6
38
298.3
372.9
447.5
536.9
40
314.0
392.5
471.0
565.2
45
353.3
441.6
529.9
635.9
50
392.5
490.6
588.8
706.5


Βάρος ανά μέτρο (Kg/m)
Πλάτος s(mm)

Πλάτος W(mm)
2000
2500
3000


3
47.1
4
62.8
5
78.5
98.1
117.8
6
94.2
117.8
141.3
7
109.9
137.4
164.9
8
125.6
157.0
188.4
9
141.3
176.6
176.6
10
157
196.3
235.5
11
172.7
215.9
259.1
12
188.4
235.5
282.6
14
219.8
274.8
329.7
15
235.5
294.4
353.3
16
251.2
314.0
376.8
18
282.6
353.3
423.9
20
314.0
392.5
417.0
22
345.4
431.8
518.1
25
392.5
490.6
588.8
28
439.6
549.5
30
471.0
588.8
32
502.4
628.0
35
549.5
686.9
38
745.8
40
628.0
45
706.5
50
785.0


Ταινίες όλα τα πλάτη

Ρολά εμπορικά, λαμαρίνες όλα τα μήκη

Λαμαρίνες συνήθεις διαστάσεις ή κατά παραγγελία

Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ