ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία
ΔΟΚΟΙ ΠΛΑΤΥΠΕΛΜΟΙ Ελαφρύς τύπος HEA
ΔΟΚΟΙ ΠΛΑΤΥΠΕΛΜΟΙ Βαρύς τύπος HEB
ΔΟΚΟΙ ΠΛΑΤΥΠΕΛΜΟΙ Βαρύς τύπος HEM
YΨΙΚΟΡΜΟΙ IPE
ΣΤΕΝΟΙ IPN
ΔΙΑΤΟΜΕΣ “U” PN
ΛΑΜΕΣ
ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΔΟΚΟΙ Τ
ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ