Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο που στηρίζει και υλοποιεί τους στόχους της Εταιρίας. Όλα τα στάδια της διαδικασίας παραλαβής, παραγωγής, διαχείρισης και διανομής στελεχώνονται από άρτια καταρτισμένα άτομα που κάνουν τη στρατηγική και το επενδυτικό πλάνο της Εταιρίας πραγματικότητα.

Για όλους στην Εταιρία αποτελεί κοινό τόπο η πεποίθηση ότι η καλή συνεργασία εξασφαλίζει τη μέγιστη αποδοτικότητα. Ως εκ τούτου, η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι κυρίαρχο μέλημα για τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη. Αναγνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοί μας είναι έμπειροι επαγγελματίες, άρτια καταρτισμένοι τεχνίτες και άριστοι επιστήμονες, εμπιστευόμαστε το μέλλον της Εταιρίας στα χέρια τους. Επιπλέον, η Εταιρία αναζητά διαρκώς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με την επιλογή των καλύτερων ανθρώπων, ενώ επενδύει στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των σημερινών εργαζομένων διασφαλίζοντας την αξιοκρατία, την επαγγελματική τους εξέλιξη και την επιβράβευση της απόδοσης τους. Για αυτό διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων όλων των τομέων αλλά και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της Εταιρίας.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας γνωρίζει ότι η συμβολή του στην υλοποίηση των κοινών στόχων είναι ανεκτίμητη και ότι αποτελεί τον σπουδαιότερο συνεργάτη για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η άψογη συνεργασία και η αλληλοεκτίμηση που χαρακτηρίζει τις σχέσεις της Εταιρίας με τους εργαζόμενους.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου