Διαστάσεις
Διατομή
Βάρος
Ροπή αντίστασης
a (mm)
b (mm)
s (mm)
F (cm²)
G (kg/m)
W x (cm³)
W y (cm³)
40
20
3
1.72
1.35
1.08
0.30
40
20
4
2.25
1.77
1.42
0.39
60
40
5
4.79
3.76
4.25
2.02
65
50
7
7.60
5.97
6.99
4.31
75
55
5
8.30
4.95
6.84
3.89
75
55
7
8.66
6.80
9.39
5.52
80
65
8
11.0
8.66
12.30
8.41
90
60
6
8.69
6.82
11.70
5.61
90
60
8
11.40
8.96
15.40
7.31
100
50
8
11.50
8.99
18.00
5.04
100
50
10
14.10
11.10
22.20
6.17
100
65
7
11.20
8.77
16.60
7.54
100
75
8
13.50
10.50
19.25
11.35
100
75
10
16.60
13.05
23.70
14.10
120
80
8
15.50
12.20
27.60
13.20
120
80
8
15.50
12.20
27.60
13.20
120
80
10
19.10
15.00
34.10
16.20
120
80
12
22.70
17.80
40.40
19.10
125
75
8
15.40
12.20
30.10
12.00
125
75
10
19.00
15.00
37.00
14.70
130
65
8
15.10
11.90
31.10
8.72
130
65
10
18.60
14.60
38.40
10.70
130
65
12
22.10
17.30
45.50
12.70
130
90
10
21.20
16.60
40.50
20.60
130
90
12
25.10
19.70
48.00
24.40
150
75
10
21.55
16.95
51.70
14.55
150
75
12
25.70
20.30
61.80
17.40
150
90
10
23.20
18.60
53.10
20.90
150
90
12
27.50
21.60
63.10
24.70
150
100
10
24.20
19.00
54.10
25.80
200
100
10
29.20
23.00
93.20
26.30
200
100
12
34.80
27.30
111.00
31.30
250
90
10
33.20
26.10
140.00
21.70
250
90
10
33.20
26.10
140.00
21.70
250
80
12
33.60
21.10
166.00
25.80
250
90
14
45.90
36.00
192.00
29.70
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου