"ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μάιος 15, 2012

Την Πέμπτη 10/05/2012 είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο, μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα».

Οι καθηγητές κ. Καρυδάκης Φαίδων και κ. Βάγιας Ιωάννης μαζί με 21 φοιτητές του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Δομοστατικός σχεδιασμός και ανάλυση κατασκευών» μας έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις εταιρίες του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΕΛΑΣΤΡΟΝ, CORUS - ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ, ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ) αλλά και τα προϊόντα τους. Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, η οποία κράτησε περίπου 2 ώρες, έγινε και ξενάγηση στους χώρους παραγωγής των εργοστασίων της ΕΛΑΣΤΡΟΝ και της CORUS-ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ, λαμβάνοντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Λειβαδίτη Ευθύμιο, Τεχνικό Σύμβουλο του Ομίλου, με την καθοδήγηση, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των δυο διακεκριμένων καθηγητών. Η εταιρία μας είναι στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για αντίστοιχες παρουσιάσεις και ξεναγήσεις.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου