"ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Μάρτιος 16, 2012

Μεγάλη η συμμετοχή και αυτή τη χρονιά στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώθηκε από την εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ και το Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο». Με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας προς τους εργαζομένους της εταιρίας, η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο τη διατήρηση της Τράπεζας Αίματος που είναι διαθέσιμη σε όλους τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Την προσπάθειά μας αυτή στήριξαν και οι εργαζόμενοι από την CORUS – ΚΑΠΛΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου