Διαστάσεις
Διατομή
Βάρος
Ροπή
b (mm)
s (mm)
F (cm²)
G (kg/m)
Wx= Wy (cm³)
20
3
1,12
0,88
0,28
25
3
1,42
1.12
0.45
25
4
1,85
1.45
0.58
30
3
1.74
1.36
0.65
30
4
2.27
1.77
0.86
35
3
2.04
1.61
0.90
35
4
2.67
2.10
1.18
40
3
2.35
1.86
1.18
40
4
3.08
2.42
1.55
40
5
3.79
2.97
1.91
45
5
4.30
3.38
2.43
45
6
5.09
4.00
2.88
50
5
4.80
3.77
3.05
50
6
5.69
4.47
3.61
50
7
6.56
5.15
4.15
55
5
5.32
4.18
3.70
60
6
6.91
5.42
5.29
60
8
9.03
7.09
6.88
70
7
9,40
7,38
8,43
70
9
11.90
9.34
10.60
75
7
10.10
7.94
9.67
80
8
12.30
9.66
12.60
80
10
15.10
11.90
15.50
90
9
15.50
12.20
18.00
100
10
19.20
15.10
24.70
100
12
22.70
17.80
29.20
110
10
21.20
16.60
30.10
120
12
27.50
21.60
42.70
140
14
37.20
29.50
69.10
150
12
34.80
27.30
67.70
150
15
43.00
33.80
83.50
160
15
46.10
36.20
95.60
180
16
55.40
43.50
130.00
180
18
61.90
48.60
145.00
200
16
91.80
48.50
162.00
200
20
76.40
59.90
199.00
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου