Βάρος ανά μέτρο (m)


Πλάτος W(mm)
Πάχος S(mm)

6
7
8
9


120
7.3
8.25
9.19
140
9.74
10.8
11.9
180
14.8
16.2
200
18.5
220
21.0


Βάρος ανά μέτρο (m)


Πλάτος W(mm)
Πάχος S(mm)

10
11
12
13


140
13.0
180
17.6
19
200
20.1
21.7
23.2
220
22.8
24.5
26.2
240
25.4
27.4
29.3
260
28.3
30.3
32.4
34.5
280
33.5
35.7
37.9
300
36.7
39.0
41.5
320
42.5
47.5
340
46.1
48.8
370
54.6
400
60.8


Βάρος ανά μέτρο (m)


Πλάτος W(mm)
Πάχος S(mm)

14
15
16


300
43.8
320
47.5
50.1
340
51.5
54.2
370
57.5
60.5
53.5
400
63.9
67.0
70.2
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου