Διαστάσεις
h=b (mm)
20
25
30
30
S (mm)
3.0
3.0
3.0
4.0
Διατομή
F (cm³)
1.12
1.42
2.14
2.26
Βάρος
G (kg/m)
0.88
1.11
1.35
1.77
Ροπή
Wx (mc³)
0.27
0.43
0.72
0.80
Επιτρεπόμενη φόρτιση
Άνοιγμα στήριξης(m)
Πλάτος (mm)
1
282
322
526
1.5
125
143
234
2
70
80
131
2.5
45
51
84
3
31
36
58
4
17
20
32Διαστάσεις
h=b (mm)
35
35
40
40
S (mm)
4.0
4.5
4.0
5.0
Διατομή
F (cm³)
2.65
2.97
2.99
3.77
Βάρος
G (kg/m)
2.08
2.33
2.41
2.96
Ροπή
Wx (mc³)
1.10
1.23
1.46
1.84
Επιτρεπόμενη φόρτιση
Άνοιγμα στήριξης(m)
Πλάτος (mm)
1
843
1228
1747
2362
1.5
375
546
776
1050
2
211
307
436
580
2.5
135
196
279
378
3
93
136
194
262
4
52
76
109
145Διαστάσεις
h=b (mm)
45
45
50
50
S (mm)
5.0
6
5
6
Διατομή
F (cm³)
4.29
5.08
4.80
5.66
Βάρος
G (kg/m)
3.36
3.98
3.75
4.44
Ροπή
Wx (mc³)
2.30
2.73
2.94
3.36
Επιτρεπόμενη φόρτιση
Άνοιγμα στήριξης(m)
Πλάτος (mm)
1
4032
282
322
1.5
1792
125
143
2
1008
70
80
2.5
645
45
51
3
448
31
36
4
252
17
20Διαστάσεις
h=b (mm)
60
70
80
90
S (mm)
7
8
9
10
Διατομή
F (cm³)
7.94
10.60
13.60
17.10
Βάρος
G (kg/m)
6.23
8.32
10.70
13.40
Ροπή
Wx (mc³)
5.48
8.79
12.80
18.20
Επιτρεπόμενη φόρτιση
Άνοιγμα στήριξης(m)
Πλάτος (mm)
1
526
843
1228
1747
1.5
234
375
546
776
2
131
211
307
436
2.5
84
135
196
279
3
58
93
136
194
4
32
52
76
109Διαστάσεις
h=b (mm)
100
120
S (mm)
11
13
Διατομή
F (cm³)
20.90
29.60
Βάρος
G (kg/m)
16.40
23.20
Ροπή
Wx (mc³)
24.60
42.00
Επιτρεπόμενη φόρτιση
Άνοιγμα στήριξης(m)
Πλάτος (mm)
1
2362
4032
1.5
1050
1792
2
580
1008
2.5
378
645
3
262
448
4
145
252
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου