Ο πυρήνας πετροβάμβακα έχει εξαιρετική παροχή θερμομόνωσης, είναι βελτιστοποιημένος για υψηλή μηχανική και θερμική καταπόνηση, έχει εξαιρετικές ιδιότητες ηχοαπορρόφησης και μείωσης του ήχου, και έχει εξαιρετικές δυνατότητς πυραντοχής.  

Τα ελάσματα των πάνελ είναι από γαλβανισμένο και προβαμμένο χάλυβα σύμφωνα με τον ΕΝ 10346. Τα πάνελ είναι κλάσης Α1 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501 Συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14509:2013 και φέρουν σήμανση CE.

Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου