Τα ECOPANEL FL είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες και τις αυξημένες απαιτήσεις των χώρων για τους οποίους προορίζονται.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον σχεδιασμό των ενώσεων τους, καθώς και στα χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων τους, όπως ο μονωτικός πυρήνας και η ποιότητα των ελασμάτων.

Ικανοποιούν πλήρως τις Ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές που αφορούν στην υγιεινή και στην προστασία των τροφίμων και άλλων ευπαθών προϊόντων σε χώρους παρασκευής, αποθήκευσης, ψύξης και συντήρησης τους. Η διαμόρφωση των εξωτερικών επιφανειών των πάνελ και των δύο πλευρών, είναι δύο μορφών, «γραμμικό» - «επίπεδο».

Τα τυπικά πάχη των ελασμάτων είναι 0,40mm - 0,45mm. Η τυπική επίστρωση των ελασμάτων είναι Polyester 25μm ή PVC - Food -Safe, μη τοξική κατάλληλη για επαφή με μη συσκευασμένα τρόφιμα. Διαφορετικά πάχη ελασμάτων που κυμαίνονται από 0.50mm έως 0.75mm, καθώς και διαφορετικού τύπου επιστρώσεις και χρωματισμοί είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.

Ειδικά χαρακτηριστικά
 1. Μηδενικοί εξωτερικοί αρµοί κατάλληλοι για χώρους υψηλών υγειονοµικών απαιτήσεων, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές HACCP.
 2. Ειδικά διαµορφωµένη ένωση των πάνελ για εξασφάλιση της µέγιστης θερµοµονωτικής συµπεριφοράς.
 3. Αποσπώµενη ταινία και στις δύο όψεις για καλύτερη επαφή των απολήξεων και αποφυγή θερµοαπωλειών.
 4. Αφρός πολυουρεθάνης υψηλής θερµικής ικανότητας CFC Free & HCFC Free.
 5. ∆υνατότητα παραγωγής των πετασµάτων µε επίπεδα και λεία ελασµατόφυλλα και από τις δύο πλευρές κατάλληλα για χώρους τροφίµων.


Τύπος Πάνελ Εξωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
Εσωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
D
(mm)
Βάρος Πάνελ
(kg/m 2)
Συντελεστής
Θερμοπερατότητας
U (W/m 2K)
Μέγιστο Μήκος Παραγωγής
(m)
FL 80 0.45 0.45 80 8.99 0.15 16.0 16.0
FL 100 0.45 0.45 100 10.89 0.21 16.0
FL 120 0.45 0.45 120 11.65 0.18 16.0
FL 150 0.45 0.45 150 12.79 0.14 16.0
FL 180 0.45 0.45 180 13.93 0.12 16.0

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας "λ" = 0,02 W/m*K

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειεςecopanelacc-fl-1 ecopanelacc-fl-2 ecopanelacc-fl-3 ecopanelacc-fl-4 ecopanelacc-fl-5 ecopanelacc-fl-6 ecopanelacc-fl-7 ecopanelacc-fl-8 ecopanelacc-fl-9 ecopanelacc-fl-10 ecopanelacc-fl-11 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Θερμοδιακοπή (αφαιρούμε μια λωρίδα ελάσματος σε όλο το μήκος της ένωσης)
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Θερμοδιακοπή (αφαιρούμε μια λωρίδα ελάσματος σε όλο το μήκος της ένωσης)
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο στήριξης σχήματος U γαλβανιζέ 2mm
 • 4. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 5. Βίδα ανάρτησης Τeflon ή χάλυβα
 • 6. Ειδικό τεμάχιο ανάρτησης σχήματος U γαλβανιζέ
 • 7. Βίδα στήριξης
 • 8. Δοκός οροφής
 • 9. Κεφαλή βίδας με ροδέλα Teflon
 • 10. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Σφραγιστική ταινία
 • 4. Ειδικό τεμάχιο στήριξης σχήματος Ω γαλβανιζέ
 • 5. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 6. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 7. Βίδα ανάρτησης Teflon
 • 8. Παξιμάδι Teflon
 • 9. Ειδικό τεμάχιο ανάρτησης σχήματος U γαλβανιζέ
 • 10. Βίδα στήριξης
 • 11. Δοκός οροφής
 • 12. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Οδηγός εσωτερικού χωρίσματος
 • 3. Βίδα στήριξης με Upat σε αποστάσεις ~600mm
 • 4. Τελικό δάπεδο
 • 5. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 6. Πλάκα δαπέδου
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Μεταλλικό U στήριξης γαλβανιζέ
 • 3. Βίδα στήριξης με Upat σε αποστάσεις ~600 mm
 • 4. Τελικό δάπεδο
 • 5. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 6. Πλάκα δαπέδου
 • 7. Σοβατεπί
 • 8. Θερμική μόνωση
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Θερμική μόνωση
 • 3. Μεταλλικό U στήριξης γαλβανιζέ
 • 4. Βίδα στήριξης σε αποστάσεις ~600mm
 • 5. Σιλικόνη
 • 6. Τελικό δάπεδο
 • 7. Μόνωση δαπέδου
 • 8. Πλάκα δαπέδου
 • 9. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 10. Θερμικά στοιχεία
 • 11. Τσιμεντοκονία επιπεδότητας
 • 12. Θερμοδιακοπή
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Θερμική μόνωση
 • 3. Μεταλλικό U στήριξης γαλβανιζέ
 • 4. Βίδα στήριξης σε αποστάσεις ~600mm
 • 5. Σοβατεπί
 • 6. Τελικό δάπεδο
 • 7. Μόνωση δαπέδου
 • 8. Πλάκα δαπέδου
 • 9. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 10. Θερμοδιακοπή
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Θερμική μόνωση
 • 3. Μεταλλική γωνία στήριξης γαλβανιζέ
 • 4. Βίδα στήριξης σε αποστάσεις ~600mm
 • 5. Σιλικόνη
 • 6. Τελικό δάπεδο
 • 7. Μόνωση δαπέδου
 • 8. Πλάκα δαπέδου
 • 9. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 10. Θερμικά στοιχεία
 • 11. Τσιμεντοκονία επιπεδότητας
 • 12. Θερμοδιακοπή
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Θερμική μόνωση
 • 3. Μεταλλική γωνία στήριξης γαλβανιζέ
 • 4. Βίδα στήριξης σε αποστάσεις ~600mm
 • 5. Σοβατεπί
 • 6. Τελικό δάπεδο
 • 7. Μόνωση δαπέδου
 • 8. Πλάκα δαπέδου
 • 9. Μεμβράνη-φράγμα υδρατμών
 • 10. Θερμοδιακοπή
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου