Η μονάδα παραγωγής μεταλλικών προφίλ ELASTEEL έχει τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στους βιομηχανικούς χώρους της ΕΛΑΣΤΡΟΝ οι οποίοι αποτελούνται από 82 στρέμματα εκ των οποίων τα 46 στρέμματα είναι στεγασμένοι βιομηχανικοί και αποθηκευτικοί χώροι. 

Η μονάδα παραγωγής Μεταλλικών Προφίλ Ξηράς Δόμησης ELASTEEL είναι εξοπλισμένη με σύγχρονες γραμμές παραγωγής Ευρωπαϊκής προέλευσης, οι οποίες είναι πρωτοπόρες επειδή ενσωματώνουν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς και ρομποτικά συστήματα. Τα παραπάνω τεχνολογικά πλεονεκτήματα των νέων γραμμών παραγωγής της ΕΛΑΣΤΡΟΝ έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή κορυφαίας ποιότητας γαλβανισμένων χαλύβδινων προφίλ ξηράς δόμησης με την εμπορική ονομασία ELASTEEL Profiles, καθώς και την εισαγωγή νέων καινοτομιών στην Ελληνική αγορά ξηράς δόμησης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ELASTEEL

Τα γαλβανισμένα χαλύβδινα προφίλ ξηράς δόμησης ELASTEEL Profiles ξεχωρίζουν από ένα πλήθος πλεονεκτημάτων και τεχνικών χαρακτηριστικών που τα καθιστούν πλήρως εργονομικά και απολύτως ποιοτικά και ιδανικά για όλες τις κατασκευές με γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ: 

 • άριστη ποιότητα της πρώτης ύλης των προφίλ επειδή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα εισάγει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται την πρώτη ύλη, συνεπώς χρησιμοποιεί στην παραγωγή της την καλύτερη ποιότητα γαλβανισμένου χάλυβα 
 • αποθήκευση όλων των προφίλ ξηράς δόμησης σε πλήρως στεγασμένους χώρους με αποτέλεσμα ο πελάτης να τα παραλαμβάνει σε άριστη κατάσταση, καθαρά και δίχως διάβρωση από βρόχινα νερά 
 • η διάτρηση των διάτρητων προφίλ γίνεται on-line στη γραμμή παραγωγής των προφίλ όταν παράγονται, συνεπώς ελαχιστοποιούνται οι διαδικασίες επεξεργασίας της πρώτης ύλης και παράγεται ποιοτικά πιο άρτιο προφίλ 
 • μελετημένος σχεδιασμός, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και νευρώσεις που συμβάλουν στις αυξημένες μηχανικές αντοχές των προφίλ και στη μειωμένη μετάδοση του ήχου 
 • μεγάλες κυκλικές διατρήσεις στους ορθοστάτες χωρισμάτων για τη γρήγορη και εύκολη διέλευση ηλεκτρολογικών καλωδίων και υδραυλικών σωληνώσεων, με ειδική διαμόρφωση για την προστασία τους 
 • οι ορθοστάτες χωρισμάτων έχουν ανισκοσκελή άκρα για να συνδέονται μεταξύ τους, όταν απαιτείται η κατά μήκος επέκτασή τους για δημιουργία τοιχοποίας ξηράς δόμησης με μεγαλύτερα ύψη 
 • οι ορθοστάτες τοιχοποίας ξηράς δόμησης και το κανάλι οροφής έχουν εντυπώματα/βυθίσεις για να διευκολύνεται η διαδικασία διάτρησής τους με βίδες κατά την τοποθέτηση των σανίδων πάνω στα προφίλ 
 • τα προφίλ προστασίας άκρων των γυψοσανίδων, το γωνιόκρανο και οι γωνίες έχουν εντυπώματα/βυθίσματα για να διευκολύνουν τον τεχνίτη στη χρήση τους και για την καλύτερη πρόσφυση του στόκου και της γυψοσανίδας 
 • οι στρωτήρες χωρισμάτων και τα περιμετρικά οροφής έχουν περιοδικές τρύπες στη βάση τους για να καθιστούν άμεση, εύκολη και γρήγορη την τοποθέτηση των βιδών από το συνεργείο κατασκευής 
 • τα διάτρητα προφίλ προστασίας άκρων γυψοσανίδας έχουν μεγαλύτερη διάσταση στη διάτρητη πλευρά τους από τα παρόμοια προφίλ της αγοράς για την ευκολότερη τοποθέτησή τους και την καλύτερη εφαρμογή του στόκου  
Στρωτήρες Χωρισμάτων Ξηράς Δόμησης ELASTEEL Profiles κατά EN 14195
 • Στρωτήρας 50/30
 • Στρωτήρας 50/40
 • Στρωτήρας 75/30
 • Στρωτήρας 75/40
 • Στρωτήρας 100/30
 • Στρωτήρας 100/40
 • Στρωτήρας 125/40
 • Στρωτήρας 150/40
Ορθοστάτες Χωρισμάτων Ξηράς Δόμησης ELASTEEL Profiles κατά EN 14195
 • Ορθοστάτης 50/37
 • Ορθοστάτης 50/50
 • Ορθοστάτης 75/37
 • Ορθοστάτης 75/50
 • Ορθοστάτης 100/37
 • Ορθοστάτης 100/50
 • Ορθοστάτης 125/50
 • Ορθοστάτης 150/50
Κανάλι Οροφής Ξηράς Δόμησης ELASTEEL Profiles κατά EN 14195
 • Κανάλι Οροφής 60/27
Περιμετρικά Οροφής Ξηράς Δόμησης ELASTEEL Profiles κατά EN 14195
 • Περιμετρικό Οροφής 37/28/18
 • Περιμετρικό Οροφής 30/28/18
 • Περιμετρικό Οροφής 27/28/27
Γωνιακά Προφίλ Ξηράς Δόμησης ELASTEEL Profiles κατά EN 14195
 • Γωνία 35/25
 • Γωνία 30/30
Γωνιόκρανο Ξηράς Δόμησης ELASTEEL Profiles κατά EN 14353
 • Γωνιόκρανο 31/31
Γωνιόκρανο Προστασίας Άκρων Γυψ/δας ELASTEEL Profiles κατά EN 14353
 • Γωνιόκρανο 28/13 για γυψοσανίδα 12,5mm
 • Γωνιόκρανο 28/10 για γυψοσανίδα 9,5mm
 • Γωνιόκρανο 28/15,5 για γυψοσανίδα 15mm
Προφίλ JB Προστασίας Άκρων Γυψ/δας ELASTEEL Profiles κατά EN 14353
 • JB-12,5 28/13/10 για γυψοσανίδα 12,5mm
 • JB-9,5 28/10/10 για γυψοσανίδα 9,5mm
 • JB-15 28/15,5/10 για γυψοσανίδα 15mm
Στρωτήρες Χωρισμάτων Ξηράς Δόμησης 0,6mm κατά DIN 18182 & EN 14195
 • Στρωτήρας UW 50χ40
 • Στρωτήρας UW 75χ40
 • Στρωτήρας UW 100χ40
 • Στρωτήρας UW 125χ40
 • Στρωτήρας UW 150χ40
Ορθοστάτες Χωρισμάτων Ξηράς Δόμησης 0,6mm κατά DIN 18182 & EN 14195
 • Ορθοστάτης CW 50χ50
 • Ορθοστάτης CW 75χ50
 • Ορθοστάτης CW 100χ50
 • Ορθοστάτης CW 125χ50
 • Ορθοστάτης CW 150χ50
Κανάλι Οροφής Ξηράς Δόμησης 0,6mm κατά DIN 18182 & EN 14195
 • Κανάλι Οροφής CD 60χ27
Περιμετρικό Οροφής Ξηράς Δόμησης 0,6mm κατά DIN 18182 & EN 14195
 • Περιμετρικό Οροφής UD 27χ28χ27

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ELASTEEL PROFILES

Τα γαλβανισμένα χαλύβδινα προφίλ ξηράς δόμησης ELASTEEL Profiles της ΕΛΑΣΤΡΟΝ έχουν βασιστεί σε υψηλά πρότυπα ποιότητας και γι’αυτό το λόγο παράγονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 14195, EN 14353 και DIN 18182 από γαλβανισμένο χάλυβα προδιαγραφών ΕΝ 10143 και ΕΝ 10346. Η ποιότητα και η εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές των προφίλ ξηράς δόμησης ELASTEEL Profiles ελέγχονται συνεχώς σε όλα τα στάδια της παραγωγής από το έμπειρο Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας και το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εδραίωση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ στην κορυφή της αγοράς χάλυβα, είναι αποτέλεσμα της αδιαπραγμάτευτης ποιότητας τόσο των προϊόντων της όσο και των υπηρεσιών της και όλα αυτά πάντα με κοινωνική ευθύνη και γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Διοίκηση και εργαζόμενοι στην εταιρία έχουν σαν οδηγό στις καθημερινές τους δραστηριότητες τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών, καθώς και το σεβασμό για το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται και για το λόγο αυτό όλη η δραστηριότητα της ΕΛΑΣΤΡΟΝ διέπεται από συγκεκριμένες αρχές που συνιστούν στο σύνολό τους την πολιτική ποιότητας της εταιρίας. Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ έχει πιστοποιητικά ΕΝ ΙSO 9001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ΕΝ ΙSO 14001 για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου