Τα ECOPANEL RL είναι η βασική σειρά δομικών πάνελ οροφής CORE. Το εξωτερικό έλασμα είναι τραπεζοειδούς μορφής τεσσάρων τραπεζίων. Το εσωτερικό έλασμα είναι ελαφρά διαμορφωμένο τύπου «γραμμικό» ή χωρίς διαμόρφωση τύπου «επίπεδο». Τα τυπικά πάχη για το εξωτερικό έλασμα είναι 0,45mm και για το εσωτερικό έλασμα είναι 0,40mm. Η τυπική επίστρωση των ελασμάτων είναι Polyester 25μm, σε διάφορους χρωματισμούς της κλίμακας RAL, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Διαφορετικά πάχη ελασμάτων της εξωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας που κυμαίνονται από 0.50mm έως 0.75mm, καθώς και διαφορετικού τύπου επιστρώσεις και χρωματισμοί είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.

Ειδικά χαρακτηριστικά
 1. Φαρδύ αυλάκι για την ευκολότερη διακίνηση των τοποθετητών στη στέγη.
 2. Μεγάλης ακτίνας διαμόρφωση των ακµών στα ελάσματα για την αποφυγή δημιουργίας ρηγµατώσεων στη βαφή.
 3. Αφρώδης ταινία στο θηλυκό μέρος της κατά πλάτος αλληλοεπικάλυψης για επίτευξη αεροστεγανότητας.
 4. Ειδική διαμόρφωση του εσωτερικού τραπεζίου της αλληλοεπικάλυψης για εξασφάλιση υδατοστεγανότητας σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης.
 5. Αυλάκι στην κορυφή του τραπεζίου για τη διευκόλυνση της στερέωσης των πάνελ.
 6. Πλευρική αλουµινοταινία για αποτροπή διαφυγής των αερίων από τις κυψέλες πολυουρεθάνης κατά την ωρίµανση του αφρού, µε αποτέλεσμα την καλύτερη θερμομονωτική συμπεριφορά του πάνελ στο πέρασμα του χρόνου.
 7. Αφρός CFC Free & HCFC Free µη επιβαρυντικός για το περιβάλλον και µη καταστροφικός για το όζον.


Τύπος Πάνελ Εξωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
Εσωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
D
(mm)
Βάρος Πάνελ
(kg/m 2)
Συντελεστής
Θερμοπερατότητας
U (W/m 2K)
Μέγιστο Μήκος Παραγωγής
(m)
RL 30 0.45 0.40 30 8.32 0.65 16.0 16.0
RL 40 0.45 0.40 40 8.70 0.50 16.0
RL 50 0.45 0.40 50 9.08 0.41 16.0
RL 60 0.45 0.40 60 9.46 0.35 16.0
RL 80 0.45 0.40 80 10.22 0.26 16.0
RL 100 0.45 0.40 100 10.98 0.21 16.0

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας "λ" = 0,02 W/m*K

Τα EASYPANEL RL είναι η οικονομική σειρά των πάνελ οροφής CORE.Τα AGROPANEL RL είναι η σειρά των πάνελ οροφής CORE κατασκευασμένη ειδικά για την κάλυψη εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με επιβαρυμένο εσωτερικό περιβάλλον.Ειδικά χαρακτηριστικά
 1. Εξωτερικό έλασµα ίδιο µε αυτό των ECOPANEL RL
 2. Εσωτερική επιφάνεια πολυεστερικό έλασµα ενισχυµένο µε υαλονήµατα, λευκής απόχρωσης και πάχους 0,60mm
 3. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειεςecopanelacc-rl-1 ecopanelacc-rl-2 ecopanelacc-rl-3 ecopanelacc-rl-4 ecopanelacc-rl-5 ecopanelacc-rl-6 ecopanelacc-rl-7 ecopanelacc-rl-9 ecopanelacc-rl-10 ecopanelacc-rl-11 ecopanelacc-rl-12 ecopanelacc-rl-13 ecopanelacc-rl-14 ecopanelacc-rl-15 ecopanelacc-rl-16 ecopanelacc-rl-17 ecopanelacc-rl-18 ecopanelacc-rl-19 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 7. Πλήρωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 8. Αφρώδες σφραγιστικό προφίλ
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 7. Πλήρωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 8. Αφρώδες σφραγιστικό προφίλ
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 7. Πλήρωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 8. Αφρώδες σφραγιστικόπροφίλ
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 29. Σίτα προστασίας
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 8. Αφρώδες σφραγιστικό προφίλ
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 24. Σύστηµα διαφώτιστου πολυκαρµπονικού θόλου
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 14. Υδρορροή
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 14. Υδρορροή
 • 15. Γωνία έδρασης
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 14. Υδρορροή µε µόνωση
 • 15. Γωνία έδρασης
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 14. Υδρορροή
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
σ
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 14. Υδρορροή µε µόνωση
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 14. Υδρορροή
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 14. Υδρορροή µε µόνωση
 • 15. Γωνία έδρασης
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 15. Γωνία έδρασης
 • 16. Αποστάτης σχήµατος «Ζ»
 • 17. Καµπύλο προφίλ τραπεζοειδούς διατοµής
 • 18. Επίπεδο χαλυβδοέλασµα
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 8. Αφρώδες σφραγιστικό προφίλ
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 14. Υδρορροή µε µόνωση
 • 16. Αποστάτης σχήµατος «Ζ»
 • 17. Καµπύλο προφίλ τραπεζοειδούς διατοµής
 • 18. Επίπεδο χαλυβδοέλασµα
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 17. Καµπύλο προφίλ τραπεζοειδούς διατοµής
 • 18. Επίπεδο χαλυβδοέλασµα
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 15. Γωνία έδρασης
 • 16. Αποστάτης σχήµατος «Ζ»
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 15. Γωνία έδρασης
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 15. Γωνία έδρασης
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 8. Αφρώδες σφραγιστικό προφίλ
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 15. Γωνία έδρασης
 • 16. Αποστάτης σχήµατος «Ζ»
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 16. Αποστάτης σχήµατος «Ζ»
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 8. Αφρώδες σφραγιστικό προφίλ
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 8. Αφρώδες σφραγιστικό προφίλ πλήρωσης
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 22. Καλύπτρα Αλουµινίου
 • 23. ∆ιαφώτιστο πάνελ οροφής τύπου RL
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 8. Αφρώδες σφραγιστικό προφίλ πλήρωσης
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 15. Γωνία έδρασης
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 22. Καλύπτρα Αλουµινίου
 • 23. ∆ιαφώτιστο πάνελ οροφής τύπου RL
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 25. Κουπόλα φωτισµού - αερισµού
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 11. Βουτιλικό κορδονι
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 16. Αποστάτης σχήµατος «Ζ»
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 25. Κουπόλα φωτισµού - αερισµού
 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 11. Βουτιλικό κορδονι
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 16. Αποστάτης σχήµατος «Ζ»
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 25. Κουπόλα φωτισµού - αερισµού
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου