ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μάρτιος 15, 2011

Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) διοργάνωσε Διήμερο Συνέδριο για την Ενέργεια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Μαρτίου στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ με θέμα συζήτησης το «2011-2020: Η δεκαετία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και το «Εξοικονόμηση ενέργειας ΠΑΝΤΟΥ: δόμηση, βιομηχανία, μεταφορές κλπ».

Το ενδιαφέρον και η προσέλευση ήταν μεγάλη, καθώς οι ομιλητές ενημέρωσαν τους περισσότερο από διακοσίους παρευρισκόμενους για το σχεδιασμό της Πολιτείας σε θέματα ενέργειας και τεχνολογικών εξελίξεων στα πεδία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ συμμετείχε στη διοργάνωση αυτή με τη μορφή χορηγίας, ενώ ταυτόχρονα προβλήθηκαν οι Διατομές Ψυχρής Έλασης της Εταιρίας ως πρωτοποριακά στοιχεία στο σχεδιασμό των φωτοβολταϊκών βάσεων.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου