ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ

Οκτώβριος 26, 2010

Στο πρόγραμμα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου εντάσσονται δράσεις που επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας απέναντι στους ανθρώπους μας, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό η ΕΛΑΣΤΡΟΝ στήριξε με τη μορφή χορηγίας το 1ο Ελληνο-Ιταλικό Συμπόσιο Ιατρικής της Εργασίας με θέμα «Σύγχρονη Ιατρική της Εργασίας – Επαγγελματικοί Κίνδυνοι, Προσεγγίσεις και Προοπτικές». Την οργάνωση ανέλαβαν το Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και Προστασίας του περιβάλλοντος του Γ.Ν.Ε «Θριάσιο», το τμήμα Ιατρικής της Εργασίας του Πανεπιστημίου της Verona και το τμήμα Ιατρικής της Εργασίας του Πανεπιστημίου της Brescia της Ιταλίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου 2010 στο Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» ενώ πολλά στελέχη της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ήταν παρόντα.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου