ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ BEST ΧΑΝΙΑ 2011

Μάρτιος 23, 2011

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ συμμετείχε στην Ημέρα Έκθεσης Καριέρας (Job Fair) που διοργάνωσε ο σύλλογος BEST Χανιά με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο σύλλογος BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που αποτελείται από φοιτητές με κύριο σκοπό του την προσφορά επιπλέον ακαδημαϊκής εκπαίδευσης μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων.

Το Job Fair είναι μια εκδήλωση με σκοπό οι φοιτητές να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας και να δώσουν τη δική τους εισροή εκφράζοντας τις επαγγελματικές τους προσδοκίες για το μέλλον.

Η διοργάνωση αυτή έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου στα Χανιά και στελέχη της ΕΛΑΣΤΡΟΝ παρευρέθηκαν προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή των φοιτητών, να ενημερώσουν για τη δράση της Εταιρίας και να συζητήσουν τη δυνατότητα απασχόλησης των φοιτητών με τη μορφή πρακτικής άσκησης ή ακόμα και πλήρους απασχόλησης αν υπάρξει διαθεσιμότητα θέσης.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου