"ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Νοέμβριος 15, 2011

Στον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας συμμετέχουμε με τη μορφή χορηγίας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου «6-ΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΑΝΑΝΕΩΝΩ».

Είναι μια δράση που υλοποιείται με ευθύνη της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος – Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας με στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος και κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για τον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ που εδρεύει στον Ασπρόπυργο αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα ενεργειών που φροντίζουν το μέλλον των παιδιών.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου