"ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" στην Κ.Ε.Δ.Α.

Δεκέμβριος 20, 2010

Νιώθοντας υπεύθυνοι για τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Ασπροπύργου και στηρίζοντας ενεργά την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), αποφασίσαμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα της εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ δράσεις που θα ενισχύσουν την κοινωνία και τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν.

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε ο 2ος Βρεφικός Σταθμός στο Δήμο Ασπροπύργου και ο Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ ήταν εκεί υπό τη μορφή χορηγίας για να συμμετάσχει με αυτό τον τρόπο στη σωστή λειτουργία του Σταθμού που θα φιλοξενήσει βρέφη της ευρύτερης περιοχής.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου