"ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" - Τράπεζα Αίματος

Νοέμβριος 16, 2010

Το Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία που οργανώθηκε από την Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ στην οποία συμμετείχαν και οι Εταιρίες CORUS - ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ ΑΕ και το ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΕ. Νιώθοντας ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο και την κοινωνία, διοργανώνουμε με τη βοήθεια του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» εδώ και τέσσερα χρόνια, μια με δύο φορές το χρόνο, την Ημέρα Αιμοδοσίας. Μεγάλος αριθμός εργαζομένων στηρίζουν με τη συμμετοχή τους την προσπάθεια αυτή. Επιπλέον, με δέσμευση και υπευθυνότητα απέναντι στο προσωπικό των εταιριών, έχει δημιουργηθεί στο Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» μια Τράπεζα Αίματος που είναι διαθέσιμη για όλους τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου